Generalități

Magazinul online de produse și dispozitive medicale www.frei.md (în continuare „site”), dedicat serviciilor de procurare a produselor în mediul online, aparține companiei Delta Medica SRL, cu sediul MD 2003 mun. Chişinău, or. Durlesti, str. Gribov, 4, ap. 32, adresa poştală (adresa de livrare şi adresa de facturare): MD 2020 mun. Chisinău, str-la Studenţilor, 6B. Prin utilizarea site-ului www.frei.md utilizatorul de jure acceptă Politica de confidențialitate și procesare a datelor personale, prezentat în continuare. Magazinul online are grijă să respecte în totalitate dreptul utilizatorilor privind protecția datelor cu caracter personal furnizate, oferind o experiență online sigură, care nu va afecta în niciun fel viața personală.

 

În sensul acestor prevederi, următoarele noțiuni presupun:

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe site, care plasează comenzi sau participă la promoții.

Site – magazinul online www.frei.md

Date personale – totalitatea datelor personale ale utilizatorului, inclusiv nume, prenume, sex, data nașterii, adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail, poze, numărul cardului de înregistrare a contribuabilului, numărul și seria pașaportului, educația, starea civilă etc.

 

Utilizare a datelor cu caracter personal – totalitatea operațiunilor efectuate de către operator, pentru a prelucra datele, precum și oferirea informației pentru prelucrarea parțială sau completă persoanelor terțe.

Informația oferită de către utilizator se referă la datele cu caracter personal și este protejată în conformitate cu legislația.

Prin înregistrarea pe site, plasarea unei comenzi online, participarea la promoțiile operatorului și oferirea datelor personale prin oricare altă modalitate, fiecare utilizator confirmă expres faptul că a luat cunoștință cu Politica de confidențialitate și procesare a datelor, precum și faptul că a plasat benevol datele cu caracter personal și acestea pot fi procesate de către operator la discreția sa sau în orice alt scop care nu contravine legislației.

Acest document se referă la colectarea şi utilizarea informațiilor personale pe care le furnizați în mod direct sau indirect în momentul în care folosiți serviciile oferite de către site-ul web.

De asemenea, compania își rezervă dreptul de a efectua modificări sau actualizări asupra prevederilor prezentei Politici de confidențialitate, fără o înștiințare prealabilă a utilizatorilor. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate va putea fi mereu accesată la adresa web.

”Delta Medica” SRL este conștientă de importanța protejării informațiilor preluate de la dvs, iar politica respectivă stipulează modul în care vor fi procesate aceste date.

Vizitatorii site-ului trebuie să cunoască faptul că datele lor personale vor fi păstrate și prelucrate, cu scopul:

 • completării bazei de date, utilizate pentru realizarea rapoartelor statistice;
 • informării despre ofertele, reducerile rețelei de magazine Medtehnica, și alte activități desfășurate de compania noastră, prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS etc.).

 

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor pe site-ul nostru se realizează cu ajutorul diferitor modalități și instrumente specifice, cum ar fi: salvarea în baze de date a formularelor completate direct de către utilizatori, chestionarea online, urmărirea traficului pe site cu ajutorul unui soft profesional, gestionarea newsletterului, utilizând o aplicație specifică etc.

În cazul în care doriți să procurați produse oferite prin intermediul site-ului - va fi nevoie să ne furnizați informații personale.

Datele sunt preluate doar în cazul când acceptați benevol şi în cunoștință de cauză transmiterea acestora către noi. În plus, pe lângă datele personale, sistemele noastre preiau în mod automat şi o serie de informații anonime, care sunt folosite în scopul analizei gradului de utilizabilitate a site-ului şi al optimizării serviciilor oferite.

 

Utilizarea datelor

Informațiile confidențiale preluate de pe site sunt folosite doar în scopul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătura cu dvs în caz de necesitate.

În plus, vor putea fi folosite pentru a vă prezenta noi oportunități, oferte sau alte informații.

Astfel, site-ul www.frei.md colectează datele cu caracter personal, obținute cu acordul benevol al utilizatorilor, având în vedere următoarele scopuri:

 • confirmarea / expedierea / facturarea comenzilor efectuate către utilizatori;
 • rezolvarea problemelor apărute, referitor la comenzile efectuate, contract, servicii sau produsele achiziționate;
 • asigurarea accesului la anumite servicii;
 • transmiterea periodică a newsletter-celor sau altor informații despre oferte, reduceri, bonusuri, în format electronic;
 • contactarea utilizatorilor, la cererea benevolă sau chestiuni ce țin de Relația cu Clienții;
 • scopuri statistice.

Magazinul online utilizează involuntar adresele IP (Internet Protocol Address) și alte date care nu au nici o legătură cu informațiile personale, cum ar fi ora vizitei, locul de unde a fost accesa site-ul, numele, versiunea browserului, sistemul de operare, furnizate de către browserul internet prin intermediul căruia a fost accesat site-ul, în următoarele cazuri:

 • administrarea site-ului;
 • analiza / urmărirea intereselor utilizatorilor;
 • utilizarea datelor demografice pentru uz intern (scopuri statistice);
 • îmbunătățirea nivelului de accesibilitate în utilizarea site-ului;
 • publicarea informațiilor cât mai relevante pentru utilizatori.

Informațiile obținute direct

Înregistrarea și alte informații aferente contului personal

Atunci când vă înregistrați pentru a achiziționa produsele noastre și/sau pentru a beneficia de serviciile prestate de către noi, colectăm și procesăm următoarea informație:

 • La momentul înregistrării pe site, este necesar să expediați adresa dvs. de email;
 • Dacă vă înregistrați în baza contului Google: numele, prenumele și adresa de email;
 • Dacă vă înregistrați în baza contului Facebook: vom colecta numele și prenumele înregistrat exact ca pe rețeaua de socializare Facebook și codul de identificare al profilului dvs. pe Facebook. Dacă ați acceptat condițiile aferente Politicii de utilizare a datelor și de confidențialitate a Facebook (care apare înainte să vă înregistrați pe site), avem acces la informația despre sexul, vârsta sau adresa dvs. de email, în dependență de nivelul permisiunii acordate;
 • Dacă vă înregistrați în baza numărului de telefon mobil: vom colecta numărul dvs de telefon.

În dependență de ce modalitate de autentificare veți alege sau în timpul efectuării comenzilor sau beneficierii de serviciile prestate de către noi, va fi nevoie să ne oferiți următoarele informații cu caracter personal, și anume:

 • Numele
 • Numărul de telefon mobil sau fix;
 • Datele de identificare ale cardului dvs, în cazul în care veți dori să achiziționați produsele de pe frei.md, în conformitate cu prevederile Condițiilor de utilizare a datelor personale.

 

Dezvăluirea datelor colectate

De asemenea vă asigurăm că, fără acordul dvs, ”Delta Medica” SRL nu va divulga unei terțe persoane informațiile preluate, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.

Dumneavoastră sunteți responsabil/ă de păstrarea confidențialității informațiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificare, indiferent dacă utilizarea acestor date se face cu sau fără voia dvs.

Angajații noștri sunt obligați să respecte cu strictețe confidențialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Din păcate, niciun transfer de date prin Internet nu este garantat ca fiind în întregime sigur. Totuși, vom lua toate măsurile rezonabile pentru ca siguranța informațiilor personale să rămână intactă.

 

Cookies

Fișierele Cookies sunt transmise de către un site web către discul hard al utilizatorului/vizitatorului site-ului, cu scopul stocării anumitor informații. Cookies reprezintă un standard industrial şi sunt utilizate pe larg de majoritatea site-urilor web, inclusiv de al nostru (în sensul simplificării accesului unui utilizator la site). Această tehnologie permite adaptarea conţinutului prezentat pe site la necesităţile dvs. Totuşi, dacă nu doriţi colectarea datelor prin intermediul fişierelor Cookies, aveţi posibilitatea să dezactivaţi această funcție în browserul dvs. Reţineţi însă că fişierele Cookies ar putea fi necesare pentru furnizarea anumitor facilităţi ale serviciilor.

 

 Accesul la date

Vă asigurăm că sunt luate toate măsurile rezonabile pentru protecţia datelor personale, dar şi pentru menţinerea acestora într-o stare corectă şi actuală. În eventualitatea în care veţi descoperi informaţii incorecte – vă rugăm să ne contactaţi pentru a efectua modificările necesare.

Termeni și condiții

Angajamentul “Delta Medica” SRL cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Încrederea dvs în serviciile și personalul nostru este una dintre preocupările noastre.

“Delta Medica” SRL este conștientă de importanța datelor dvs personale și se angajează să asigure confidențialitatea și securitatea acestora.

“Delta Medica” SRL respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri și confidențialitatea tuturor vizitatorilor site-ului și va procesa datele personale cu mare atenție.

Datele cu caracter personal sunt colectate la solicitarea “Delta Medica” SRL., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă produse online, participarea la tombole și promoții, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe site-ul www.frei.md.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții, nu utilizați site-ul magazinului online sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.

“Delta Medica” SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale, decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

 

Ce date cu caracter personal prelucrează “Delta Medica” SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În contextul desfășurării activității curente a magazinului online, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, procurare a produselor, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, www.frei.md va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, IDNP

 

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către frei.md, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

Clienți persoane fizice ai www.frei.md (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activității, www.frei.md va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor. Atunci când achiziționați un serviciu/produs oferit de www.frei.md, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor ”Delta Medica„ SRL  prin intermediul magazinului online, dvs sunteți informat/ă și/sau vă exprimați în mod expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al www.frei.md, puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oferte personalizate, oricând și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la serviciile oferite de magazinul online.

 

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 • Derularea activității comerciale/contractuale;
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor;
 • Gestionarea relațiilor cu clienții;
 • Comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu instituțiile publice sau de interes public;
 • Activități de audit și control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale etc.

”Delta Medica” SRL va considera toate informațiile colectate de la DVS ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția partenerilor de afaceri, așa cum este descris mai jos) fără consimțământul dvs expres și anterior.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

Clienți persoane fizice ai “Delta Medica” SRL (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanți/împuterniciți acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi: autorități publice centrale și locale, instanțele judecătorești, poliție, (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către “Delta Medica” SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

 

Ce masuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor personale?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce “Delta Medica” SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către site-ul www.frei.md. Orice transmisie de date este un risc pe care vi-l asumați în completitudine. Odată ce primim informația, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

 

Condițiile de transfer a datelor personale în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, aveți dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată “Delta Medica” SRL., în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, aveți dreptul de a refuza în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, procesarea datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

 

Cum va puteți exercita drepturile?

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul “Delta Medica” SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: reclamatii@frei.md.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Va recomandăm să verificați la fiecare utilizare a magazinului online prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.

 

Dreptul de autor

Compania Delta Medica SRL deține dreptul de autor asupra imaginilor și textelor plasate pe site www.frei.md. În caz de sesizare a unei încălcări, puteți raporta despre aceasta la următoarea adresă: info@frei.md